ASVA VIIKINGITE KÜLA

Juba pronksiajal üle 3000 aasta tagasi tegid meie esivanemad Asva kandis oma toimetamisi. Vahepeal jäi Asva kindlustatud asula enam kui tuhandeks aastaks ilma peremeheta, et eelviikingi ajal uuesti sündida ja pakkuda kaitset oma asukatele. 

Läks taas mööda enam kui 1000 aastat ja taaskord on võtnud viikingite järeltulijad ette töö, et linnus Asva kanti uuesti üles ehitada ning rääkida ka tänastele külastajatele seda vahvat tuhandete aastate tagust lugu.

VIIKINGITE JÕULUMAA 2019

Ootame Sind avastama viikingite müstilist jõulumaailma!

10., 12., 13., 16., 17. ja 18. detsembril 2019 kell 10.00 ja 14.00 ootame Viikingite jõulumaast osa saama lasteaedu, koole ja ettevõtteid (VÄLJA MÜÜDUD).

Pühapäeval, 15. detsembril 2019 kell 12.00–16.00 ootame kõiki suuremaid ja väiksemaid sõpru Viikingite jõulumaa perepäevale!

Loe lähemalt SIIT

 

SEIKLUSPARK

Tõelise viikingite vallutusretkede elamuse saad, kui turnid linnuse kõrval asuvas suures kõrgseikluspargis, kus on üle 50 seiklusliku turnimiselemendi ja tervelt kolm vahvat õhusõitu! Pargis leidub vastavalt julgusele ja oskustele radasid igas vanuses viikingitele. Kõrgeimal, enam kui 12 meetri kõrgusel asuval rajal, pannakse proovile ka julgeimad seikluseotsijad.

LINNUS
Lisaks seikluspargis turnimisele ning viikingite looma- ja linnuperega sõbraks saamisele saab tutvuda ka Asva muinaslinnuse ajalooga ning pidada piknikku. Lisaks saab kaasa elada linnuse valmimisele, mille esimene etapp avatakse külastajatele 2019. aasta suvehooajal.
Asva Viikingite külas saavad kokku erinevad ajastud läbi kolme aastatuhande ning temaatilised tegevused on põimitud tänapäevaste atraktsioonidega. Asval on vahva nii ajaloohuvilistel kui seiklusjanulistel. Lisaks saab muistsel kombel pidu pidada, keha kinnitada ja unenägusid nautida!

VAATA PILTE VIIKINGITE KÜLAST

ASVA MUINASLINNUSE LUGU

Juba pronksiajal tehti Asva kandis mehetegusid ja tänase Asva küla taga asus Asva linnusasula.

Asva on Põhja-Euroopa tuntumaid pronksiaja kindlustatud asulaid, mis on nime andnud tervele kultuurile – Asva kultuur. Asva kultuur on läänepoolseimate soomeugrilaste hilispronksiaja kultuur, mille majanduse aluseks oli karjakasvatus, hülgepüük, algeline maaviljelus ja pronksivalamine.
Seljak, millel asula paiknes, oli pronksiajal laid või poolsaar madalas merelahes. Tänaseks on meri taganenud mitme kilomeetri kaugusele. Kunagisele saarekesele rajatud asula kogupindalaga 3500 m2 oli ümbritsetud kivi- ja võib-olla ka puutaraga. Juba 9. sajandil eKr püstitatud kivitara oli 1,3–1,6 m lai ja paarsada meetrit pikk. Selle taga paiknesid hooned, neist osa muld-, osa kivipõrandatega. Osades hoonetes olid olnud maasse süvendatud lõkkekohad, mille ümbrusest leiti rohkesti savinõukilde ja luujäänuseid.
Nelja välja kaevatud koldekoha läheduses esines valamisvormide ning muude pronksivalamistarvete katkeid, mistõttu neid võib pidada pronksivalamistöökodade jäänusteks. Asvalt välja kaevatud keraamika, kokku enam kui 32 000 savinõukildu, viitab sealsete inimeste laialdastele sidemetele naaberaladega.
Sellele, et oma põhitoidu hankisid Asva elanikud maaviljelusest, viitavad kohati savinõude pinnal säilinud odra-, kaera- ja nisuterade jäljendid. Leitud on sarvest adrateri, luust linakammide ja ropsimõõkade tükke. Asva ulukiluudest kuulub 88% hülgele, mis koos mõningate luuharpuunidega osutab hülgepüügile kui ühele sealsete elanike tähtsaimale elatusallikale. Üsna palju saadi ka mets- ja koduloomade luid.

Loe lisa: http://asvalinnus.ee/asva-muinaslinnus-2/

TULE MEILE KÜLLA!

ASVA

Iga viiking oli seikleja ja justnimelt seetõttu on ka meie külas vahva seikluspark, kus elamus garanteeritud nii põlvepikkustele algajatele viikingitele kui ka suurematele seiklusjanulistele, kes saavad oma julguse proovile panna lausa 12 meetri kõrgusel asuval rajal.

VIIKINGITE

Tutvudes meie loomaperega, saab näha, mis loomad ja linnud meie kandis elavad ja äkki on neistki mõned pärit juba kaugest pronksiajast või kaasa toodud viikingiretkedelt.
Meie hobused, lambad, kitsed jänesed ja hulgaliselt linde pakuvad nii vaatamisrõõmu, kui ka reaalse kontakti võimalust.

KÜLA

Linnuses on rohkelt toimetamist igas vanuses külastajale. Kel suurem huvi ajaloo vastu, saab järgi vaadata ja lugeda, kuidas Asva pronksiaja linnus võis toimida ja ka seda, mis seos on Asva kandil viikingitega. Samuti on võimalus ise järgi proovida, kuidas vibu lasta, kirvest visata või ka ise mõnda huvitavat tööd teha või vanu mänge mängida.

MEIE SÕBRAD

Asva Viikingite küla head sõbrad ja koostööpartnerid

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Asva Viikingite küla ja seikluspark:

Kahtla küla
Laimjala vald
94420 Saaremaa

E-mail:
info@vikingvillage.ee
Tel:+372 5021 654

LEADER-toetuse eesmärgiks oli muuta objekti atraktiivsemaks ja muuhulgas rajada Asva Viikingite loomapark, kus külastajad saavad tutvuda erinevate loomade ja lindudega.

*

*